Studiefonds

Het studiefonds verstrekt renteloze leningen aan leerlingen van Lugebhuta High school in Schoemansdal. Deze leerlingen zijn talentvol, maar minder draagkrachtig. Het studiefonds stelt hen in staat om een vervolgopleiding te starten op universiteit of hogeschool. Yebo selecteert de kandidaten in overleg met de directie van de school.

Studenten gaan een contract aan met stichting YEBO waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

  • De ouders hebben geen geld om een vervolgopleiding te betalen
  • De student moet goed gemotiveerd zijn en zelfstandig kunnen werken
  • De student moet een opleiding volgen die na het behalen van het diploma goede kansen biedt op de arbeidsmarkt
  • De student moet een gedeelte van het geleende studiegeld aan het fonds terugbetalen