Stichting YEBO

Hoofdlijnen actuele plan

YEBO wil blijven investeren in onderwijs en toekomst voor de studenten van Lugebhuta Highschool te Schoemansdal Zuid-Afrika. De focus blijft gericht op de student met zijn of haar ondersteuningsvragen, waarvoor de we Youth Facilitator inzetten. We hebben de overtuiging dat wanneer we voorzien in de basisbehoeften van de studenten, het leervermogen verbeterd kan worden. De investering in zorg voor deze studenten is één van de speerpunten waar YEBO zich het afgelopen jaar op heeft gericht en zich naar de toekomst toe op zal blijven richten. We willen het docententeam versterken in de vorm van ondersteuning door de Youth Facilitator die de zorgtaken bij de docenten kan weghalen. Door de school en betrokken stakeholders (overheid) te stimuleren deze ondersteuning mede te gaan faciliteren. We verwachten dat de duurzaamheid van taakstelling en inzet van de Youth Facilitator daardoor toeneemt. We streven naar het bevorderen van gelijke kansen voor de studenten op de school. Door ons te richten op het versterken van de basis van de studenten, nemen de kansen op ontwikkeling toe.

Het bestuur

Het bestuur van Yebo bestaat per 1 september 2023  uit de volgende bestuursleden:

Marianka Nieber-Vermeegen: voorzitter
Dagmar Blom-Korevaar: secretaris, penningmeester
Remke de Beukelaer: lid
Sanneke Pijning: lid

Maryan Bömer en Els Bouw hebben zich vele jaren ingezet als lid van het bestuur en zijn daar per 1 januari 2024 mee gestopt. Hartelijk dank vanaf deze plaats!

Stichting gegevens

Bank: NL09INGB0008314504 t.n.v. Stichting YEBO
RNSI/Fiscaalnummer 8168.22.980
contact: info@stichtingyebo.nl

Jaarlijkse financiële overzichten

YEBO heeft een aantal vaste donateurs die structureel bijdragen aan de bevordering van gelijke kansen voor studenten in Zuid Afrika. Stichting YEBO kent geen beloningsbeleid en alle gelden gaan direct naar de projecten. Het bestuur is onbezoldigd. Vergaderkosten, reis- en werkbezoeken nemen de bestuursleden voor eigen rekening. Er is een beperkte financiële lastenpost aangaande betalingsverkeer, jaarlijkse web site kosten en bankkosten.

Balans 31-12-20202 en resultaat 2020
Balans 31-12-2019 en resultaat 2019
Balans 31-12-2018 en resultaat 2018
Balans 05-12-2017  en resultaat 2017
Balans 31-12-2016 en resultaat 2016
Balans 31-12-2015 en resultaat 2015
Balans per 31-12-2014 en resultaat 2014

Toelichting
De baten afkomstig van donaties zijn geoormerkt voor een aantal projecten, waaronder de teambuilding van docententeam in het kader van bevordering van de kwaliteit van het onderwijs ten behoeve van de studenten en de YF binnen de school. Er zijn nog een aantal studenten die terugbetalen aan het studiefonds en daarmee inde breedste zin van het woord investeren in de toekomst van de studenten van Lugebhuta Highschool. De YF krijgt een financiële bijdrage vanuit YEBO voor de werkzaamheden. Daarnaast gaat er een kleine financiële bijdrage naar de mentor van de YF. Deze bestaat uit een reiskostenvergoeding en een bijdrage voor de ondersteunende werkzaamheden.