Lopende projecten

Youth Facilitators

Youth Facilitators op Lugebhuta High School in Schoemansdal

Sinds 2009 is YEBO betrokken bij Lugehbuta High School om de school te ondersteunen met het verbeteren van het leerklimaat en de schoolresultaten. De wijze waarop deze ondersteuning plaatsvindt is door middel van het House System, het verzorgen van een warme maaltijd en het verbeteren van de didactische en pedagogische kwaliteiten van de leerkrachten. Recentelijk hebben we de Youth Facilitators (YF) geïntroduceerd.

Waarom Youth Facilitators?
Naar aanleiding van de implementatie van het House System zijn er 354 leerlingen geïdentificeerd als kwetsbare groep. Sommige van deze leerlingen zijn als het ware het hoofd van de familie als gevolg van overleden ouders. Ze moeten hun eigen problemen oplossen en alle zorgtaken op zich nemen zoals het huishouden, de financiën en andere belangrijke zaken. Kortom; een grote last aan zorg welke hun studieresultaten in grote maten beïnvloedden. Deze groep leerlingen hebben speciale aandacht nodig welke de leerkrachten niet altijd kunnen bieden. Sinds januari 2013 zijn er twee YF’s werkzaam op Lugebhuta High School om deze leerlingen te ondersteunen op zowel praktisch als sociaal en emotioneel gebied.

De YF voorzien in de ondersteuning van de leerlingen en helpen hun om zelfvertrouwen op te bouwen. Dit alles om hen sterker te maken waardoor er een beter toekomstperspectief ontwikkeld wordt.

Wie zijn de Youth Facilitators?
De YF zijn zorgvuldig geselecteerde locale jong volwassenen wie zijn opgeleid en getraind door het Penreach College in Nelspruit. Ze zijn makkelijk benaderbaar voor de leerlingen en kunnen zich snel verplaatsen in hun situatie.

Hoe ondersteunen ze?

 • Actief ondersteunen en luisterend oor bieden bij sociale problemen zoals pesten, sociale exclusie, misbruik en financiële problemen
 • Begeleiden bij contacten met instanties zoals de politie, het ziekenhuis, sociaal werk etc.
 • Gaan op huisbezoek bij de leerlingen
 • Voeren individuele gesprekken met de leerlingen waar nodig
 • Helpen de leerlingen bij het verkrijgen van een ID kaart
 • Organiseren systematische hulp van lokale partners om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de leerlingen te eten hebben
 • Runnen van de ‘Hope Club’. Een club na schooltijd waar huiswerk gemaakt wordt, waar activiteiten rondom sport, drama en muziek plaatsvinden

Doelstelling
Het geven van praktische en sociale ondersteuning aan leerlingen die thuis geen support systeem hebben. Deze hulp moet ertoe leiden dat zij betere resultaten op school kunnen behalen en dat zij groeien naar een verantwoordelijke en zelfverzekerde jong volwassene.

Eerste resultaten ( september 2013)

 • 75 leerlingen hebben begeleiding ontvangen sinds het programma is opgestart
 • 32 leerlingen hebben een huisbezoek ontvangen
 • 13 leerlingen hebben een schooluniform gekregen
 • 22 leerlingen zijn aangesloten bij het voedselprogramma
 • 37 leerlingen hebben legale documenten van sociale zaken ontvangen
 • 15 leerlingen hebben een verwijzing gekregen naar andere partners
 • 10 leerlingen zijn nieuw geïdentificeerd als wees

Wilt u ons hierbij steunen? 
YEBO is overweldigd door het positieve effect van de YF’s op school. YEBO wil dit project graag continueren en kan uw steun hierbij goed gebruiken. U kunt uw donatie overmaken naar ING 8314504 t.n.v. Stichting YEBO te Houten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@stichtingyebo.nl