Waarom en Waar

Waarom is hulp nodig?

De Zuid Afrikaanse overheid zorgt voor de basisvoorwaarden van de scholen. Op het platteland vormen de leefomstandigheden, het opleidingsniveau van de leerkrachten en de  gezondheidsproblematiek van de bevolking een groot probleem. Het verbeteren van de onderwijsomstandigheden geeft mensen toekomstperspectief. Daarbij is onze steun nodig.

Stichting YEBO ondersteunt scholen en studenten in Schoemansdal,  Zuid Afrika. Samen met donateurs zijn we in staat om projecten te realiseren die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Goed onderwijs is de sleutel tot een betere toekomst. Daarom concentreren wij ons op drie belangrijke aspecten:

  • Scholen helpen bij het realiseren van fascilitaire voorzieningen zoals bibliotheek en keuken
  • Het aanbieden van bijscholingsprogramma’s aan leerkrachten
  • Leerlingen de kans bieden op vervolgonderwijs door middel van een studiefonds

Door de kleinschaligheid, de korte communiactielijnen en de persoonlijke betrokkenheid met de mensen ter plaatse, kan stichting YEBO garanderen dat iedere donatie de juiste bestemming bereikt.

Tijdens de regelmatige werkbezoeken van de bestuursleden, waarvan de kosten niet ten laste komen van stichting YEBO, bespreken we de voortgang van de projecten.

Wij zien keer op keer dat iedere bijdrage goed wordt besteed.

Samen op weg naar een betere toekomst.

YEBO – YES!!

 

Waar ligt Schoemansdal?

Schoemansdal is een zwarte woongemeenschap op het platteland van de provincie Mpumalanga. Het ligt in de driehoek tussen de zuidgrens van het Krugerpark, Mozambique en de grens met Swaziland. In deze agrarische streek wordt voornamelijk suikerriet geteeld.

kaartAfbeelding19