Verslag werkbezoek 2018

Werkbezoeken 2018
In februari en juli 2018 zijn twee YEBO bestuursleden op werkbezoek geweest in Schoemansdal.

Geslaagd talent.
In Nelspruit was op vrijdag 6 juli 2018 de diploma-uitreiking van onze student HBO-Verpleegkunde, Hlulile Shabangu. Een van de oud-studenten zegt over haar: “Ze heeft zoveel talent. Ze wil haar talent ten volle benutten, en dat moet ook.”
Ze excelleerde in alle vakken, ze won 5 prijzen en studeerde cum laude af. Prachtig!! Traditie getrouw zijn we met haar en haar familie uit eten geweest en kreeg ze van ons een blijvend aandenken. In haar korte speech bedankt ze YEBO voor alle support en … ze wil medicijnen gaan studeren.

Twee Nieuwe YEBO studenten
Per 1 juli 2018 hebben twee nieuwe studenten het YEBO contract ondertekend. Zij krijgen maandelijks een studietoelage waarvan zij aan het einde van hun 4 jarige studie een percentage terugbetalen in het YEBO fonds.

Thobani Lubisi.
Hij is 2e jaars en studeert Bachelor of Accounting aan de Universiteit in Johannesburg. Zijn ouders zijn al lang geleden overleden en zijn zus probeert hem te onderhouden. Maar dit is voor haar bijna onmogelijk omdat zij net voldoende middelen heeft om haar gezin te onderhouden. Dankzij ondersteuning van YEBO kan hij nu verder studeren.

Mfanukhona Robert Vilakazi.
Hij wil graag ondersteuning voor zijn vervolgstudie Bachelor of accounting Science. Hij komt uit Swaziland en woont alleen op een kamer in Schoemansdal. Hij doet in november 2018 eindexamen High school en wil hierna zijn studie beginnen. Hij heeft van de Western Cape University al een toelatingsbevestiging gekregen mits zijn eindcijfers goed zijn.

Beide studenten zijn goed gemotiveerd en zijn erg blij met de ondersteuning die YEBO kan bieden.

 Schoenen voor Lugebhuta High school in Schoemansdal

In mei 2018 bracht een flitsende schoenen-actie via ons netwerk door middel van e-mail, in 10 dagen het bedrag voor 80 paar schoenen bij elkaar. Voor een groot aantal leerlingen is (uniform)schoenen kopen niet weggelegd. Tijdens het werkbezoek zijn de schoenen aangeschaft en uitgedeeld door Dan’sile en ons. Geweldig voor diegenen die hiervoor in aanmerking komen en ze worden met grote dank aanvaard. Nu gaan ook deze leerlingen weer met schoenen aan naar school. Belangrijk voor hun gezondheid, ontwikkeling, zelfvertrouwen en motivatie.

Taak Youth Facilitator Begeleiden van de vele kwetsbare jongeren op deze Highschool. Zij is een vertrouwenspersoon die actief en efficiënt stappen neemt (politie, ziekenhuis, voedsel) ter ondersteuning van de vaak ouderloze leerlingen. Haar werk verbetert merkbaar het welzijn van de leerlingen en ontlast tevens de docenten. Zij zijn erg blij met haar inzet.

Youth Facilitator Dan’sile
Tijdens het werkbezoek op Lugebhuta High school wordt uitgebreid gesproken met Youth Facilitator Dan’sile die we vanuit YEBO financieren. Zij vertelt over haar werk en geeft informatie over enkele leerlingen en hoe zij hen kan ondersteunen bij de problemen die zij dagelijks ervaren. Ze beheert onder andere medicijnen voor de studenten. Ze legt huisbezoeken af. In kleine opschrijfboekjes schrijven de leerlingen hun problemen op die ze niet kunnen vertellen. Dan’sile leest ze en probeert met de leerlingen in gesprek te komen. Iedere leerling heeft een eigen file in haar grote klapper en haar sterke punt is de follow-up. Ze doet dit consequent en met zorg. We constateren opnieuw dat ze haar werk zeer goed doet en van betekenis is voor veel leerlingen die anders niet gezien, ondersteund en geholpen zouden zijn. Door de investering van Yebo in de Youth Facilitator, dragen we bij een de ontwikkeling van de leerlingen van Lugebhuta.

Toezegging bijdrage school
Wij zijn blij met de toezegging van Lugebhuta High school om in 2018 een begin te maken met een bijdrage in het salaris van de Youth Facilitator. Het doel is om geleidelijk de kosten te laten overnemen door de school. Het bestuur gaat op zoek naar middelen.

Oud-studenten
Tijdens het bezoek is er ook contact geweest met oud-studenten die met behulp van YEBO hebben gestudeerd. Het is mooi om te zien dat deze oud-studenten de huidige YEBO-studenten support geven. Bovendien is het bijzonder om met velen nog steeds een warm contact te onderhouden. Mooie, verantwoordelijke mensen zijn het geworden met afgeronde studies, werk en een gezin die op hun beurt weer investeren in de toekomst van mensen en dit land.

Gangsterism op scholen – een verontrustende situatie
‘Gangs’ veroorzaken veel onrust en onveiligheid op scholen in Zuid-Afrika, ook op het platteland grijpt het om zich heen. Lugebhuta High school heeft jl. februari haar zorg over het toenemende ‘gangsterism’ met ons gedeeld. Het betreft jongens die dealen in ‘dagga’ (cannabis) en hun vetes ook binnen de school uitvechten. Dit heeft een negatieve invloed op het leerklimaat en de leerlingen.
Wij hebben met onze ervaring en ons netwerk een rol kunnen spelen in het bij elkaar brengen van partijen die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van dit probleem. RCL Foods (de suikerfabriek in Malelane) is benaderd en deze kwestie is besproken. Wij vonden gehoor. NGO Lima is door hen ingezet om verder onderzoek te doen. Zij werken met stakeholders en zoeken naar oplossingen van binnenuit. RCL Foods draagt zorg voor financiering. Ook Lugebhuta is stakeholder samen met Youth Facilitator Dan’sile, die binnen de school een belangrijke signalerende rol heeft.

Bestuursleden van YEBO zijn tijdens het werkbezoek aanwezig geweest bij de eerste vergadering van de stakeholders. De ernst en urgentie rondom gangsterism’ is geduid en gesignaleerd. Besloten is om ook Mamkhulu.org. te betrekken. Zij zijn al jaren een waardevolle partner van YEBO en bekend met de school. Zij hebben een bewezen succesvolle aanpak en een programma voor deze problematiek. YEBO levert geen financiële bijdragen aan dit project maar is stakeholder en verbinder in het meedenken over aanpak en oplossingen.

Geef een reactie