Stichting YEBO

Stichting YEBO is een particuliere organisatie die zich sinds 1999 inzet voor een betere kwaliteit van scholing van leerlingen en bijscholing van leraren van de agrarische gemeenschap Schoemansdal in Zuid Afrika. Schoemansdal ligt tussen de zuidgrens van het Krugerpark en de noordgrens van Swaziland. Stichting YEBO is actief op vier lagere scholen en een middelbare school.

Slide 1

Stichting YEBO

Stichting YEBO is een particuliere organisatie bestaande uit een 4 koppig bestuur: Nan Nieber, Els Bouw, Dagmar Blom & Janneke van Loon - Nelis. Contact: info@stichtingyebo.nl

Geschiedenis

Toen Rogier, zoon van Jan en Nan Nieber in 1998 naar Zuid Afrika ging om daar als vrijwilliger een half jaar op de ‘zwarte’ scholen in Schoemansdal te werken wisten ze nog niet dat dit het begin zou zijn van wat uitgroeide tot de Stichting YEBO. Tijdens zijn verblijf gingen zij bij hem op bezoek en ontdekten ze de grote behoefte aan ondersteuning van de scholen.

Waar?

Schoemansdal is een zwarte woongemeenschap van ongeveer 40.000 inwoners. Het ligt in de provincie Mpumalanga tussen de zuidgrens van het Krugerpark en de noordgrens van Swaziland.

Projecten

Stichting YEBO heeft de afgelopen jaren de volgende projecten gerealiseerd: - Keukenprojecten: 3 scholen geholpen met de realisatie van een keuken - Waterprojecten: 2 scholen voorzien van drinkwater - Renovatie aula Lugebhuta Highschool

Wat houdt ons bezig?

Sinds 1999 zet Stichting YEBO zich in om het onderwijs in Schoemansdal, Zuid Afrika, te ondersteunen. Vele donaties hebben ertoe geleid dat we inmiddels al veel verschillende projecten hebben kunnen realiseren. Wij zijn er trots op, de scholen in Schoemansdal dankbaar en de studenten een leven rijker! Stichting YEBO wilt u danken voor alle steun in de afgelopen jaren en hoopt in de toekomst nog altijd op uw steun te mogen rekenen. info@stichtingyebo.nl ING 8314504 t.n.v. Stichting YEBO te Houten